MiF ønsker å utvikle flere kursledere som vil bidra til å holde kurs med MiF materiale.

Formell utdannelse innen ulike fagfelt er viktig. I tillegg stilles det stadig større krav og forventninger til den enkelte arbeidstagers relasjonelle kompetanse. Det vil si emosjonell kompetent til å kommunisere og samhandle med seg selv og omgivelsene på en god og involverende måte.

Blant våre kunder og medmennesker møter vi svært ofte mennesker som opplever, og har opplevd, store svik. Mangelfull eldreomsorg, en dramatisk barnevernssak eller en ubehagelig jobbsituasjon. Noen ganger handler det om systemsvikt, men svært ofte skyldes det mangelfull forståelse og evnen til å møte og forstå enkeltmenneskets behov.

Vi trenger lærere, ledere, barnehagepersonell og helsepersonell som først og fremst kjenner, forstår og er trygg i seg selv, for der igjen å kunne møte, forstå, kommunisere og samarbeide med sine omgivelser.

Dette vil MiF gjøre noe med!

Sammen med Eldbjørg Wedaa og PVS Kompetanse har vi utviklet et program som har fokus på de non-spesifikke kompetansene vi mennesker har behov for å videreutvikle for å bli kompetente, ansvarsbevisste og trygge arbeidstagere og medmennesker.

Vårt mål er å utdanne kursledere som kan være med å bringe denne kompetansen ut til flere.

Dette er en unik kompetanseheving for alle som jobber med mennesker:
Lærere, SFO-ansatte, barnehagepersonell, ledere og helsepersonell med flere.

 

Kommunikasjonshjulet

Alt handler om kommunikasjon!

Er du interessert i å tilføre utdannelsen din viktig kompetanse?

Ta kontakt for nærmere informasjon!