Tilbakemeldinger fra kurset Stressmestring i samarbeid med Paul Smines januar 2016:

På en skala fra 1 – 10 fikk vi 8,66 i gjennomsnitt. På spørsmålet hva var bra med kurset svarte deltakerne dette:

 • Bevisstgjøring på hvilke fokus man skal (bør) ha
 • God fokus på hva som gir oss energi
 • Mye positivitet – Food for thought
 • Skriftlige, konkrete oppgaver
 • Aktivitetene (livshjulet osv) og oppgavene og bra med tips som kan brukes i hverdagen
 • God forklaring på stress og hva vi kan gjøre med det
 • Livshjulet og overskuddshjulet, bevisstgjøring av faktorer som kan øke livsglede og redusere stress
 • Avslappet, rolig, strukturert
 • Egentlig alt
 • Alt var bra, positivt – negativt stress – forebygging interessant/spennende å lære om
 • Ga mange svar – ikke bare synliggjøre ting
 • Kurset var veldig bra
 • Lykke til! Bra jobbet
 • Kjempetydelig og forståelig
 • Flinke forelesere begge to. Avslappet
 • Ønsker mer om lover og regler

 

Tilbakemelding fra deltagere: «Kurs for kvinner som vil utvikle seg selv» – høst 2015

«Kan bare skryte av kurset på flere måter. Jeg har lært mye om andre mennesker, men også mye om meg selv. Nye tankemønstre, ny vinkling på fortiden, og det er bra for min fremtid. Har fått troen på meg selv. Har også fått litt erfaring på hva kurset har gitt meg/gir meg nå i ettertid. Kurset har gitt meg styrke og glede fra innsiden. Bruker ofte det jeg lærte i hverdagen min, og det har gjort meg til ett bedre menneske, spesielt for min egen del, men også for andre sin del. Har lært at det å sette seg selv først av og til, er bare herlig, det har gjort meg godt. Nå kommer latteren min fra magen! Takk til deg Randi og til Eldbjørg!!!»

«Først skjønte jeg ikke meningen med kurset. Jeg var redd for at det ville bli en syteklubb. Men det ble tydeligvis satt i gang en tankeprosess, ubevisst. For meg førte dette til at jeg fikk ut en aggresjon som jeg har hatt inni meg, etter en operasjon for 5 år siden. Denne førte til at jeg mistet mesteparten av synet og hørsel på et øre. Sinne mitt har gått hardt utover de som er meg nærmest, mann og barn. Jeg har også lært og anerkjenne mer den jeg er og det jeg gjør. Jeg er det beste jeg kan og gjør det beste jeg kan. Det var fint at vi ikke var flere på kurset, dette skapte trygghet.»

«Jeg har hatt stor glede av kurset. Det har beriket og gitt tid til dypere refleksjon over livet som det mirakel det er og bare få lov til å være. Jeg trenger mer av dette i et liv mitt som mange ganger er sårbart og komplisert. Slike treffpunkt med kloke ledere og gruppemedlemmer ga meg enda mer innsikt og styrke til å være den jeg er og stole på meg selv.»

«Jeg likte at det var variert innhold, læring og formidling på en god måte. At kurslederne var opptatt av hver enkelt, alle ble sett og hørt, flott gruppe. Passelig størrelse, åpenhet og romslighet. Kurslederne Randi og Eldbjørg, formidlet på en god måte.»

«Inspirerende å være med andre flotte kvinner! Spennende kreative tilnærminger. Flotte/flinke kursholdere som inspirerer og sprer klokskap.»

«Likte kombinasjonen av kreative øvelser og teorien. Må få flere kvinner med.»

 

Salgsdirektør, kvinne:

«Jeg har hatt gleden av å ha Randi som coach det siste året. Randi har vært en svært dyktig coach for meg, og hennes evne til å bruke både sin faglige kompetanse og sin mellommenneskelig innsikt når hun coacher, har bidratt til å bringe nyttige perspektiver og andre innfallsvinkler på ulike problemstillinger. Som coach har Randi en god balanse mellom å lytte, veilede, stille spørsmål og utfordre. Det har gitt rom for både utvikling og læring. Jeg kan med glede gi Randi mine varmeste anbefalinger.»

 

Margareth Brown, daglig leder Aurelius Finans:

«I have had the pleasure of being a participant at Randi’s courses. Plus I have had her as an employee in two different companies I have been in charge of. I can recommend her both as an employee and as a lecturer. She’s passionate about what she does and she is an asset for those who are lucky enough to get her time and dedication.»

Tilbakemeldinger fra kursdeltakere:

Nevrofibomatose Forening:

 • Takk for et fint kurs. Alt har vært bra og kunnskapsrikt. Latterkurset var ganske moro
 • Jeg synes kurset var veldig bra. Har lært mye, fått øynene opp for at en kan gjøre hverdagslivet bedre. Tenke annerledes. Se ting i nuet, ta vare på de små øyeblikkene.
 • Hele kurset har vært kjempebra. Et motivasjon/latterkurs, det er noe vi trenger påfyll av innimellom.
 • Foredragsholderen var god til å få alle med seg. Hun hadde en inspirerende fin utstråling
 • Latterøvelsene var moro. Og det å kunne få skryte av seg selv, mine gode egenskaper. Alt var bra.
 • Alt sammen på kurset har vært kjempegreit og jeg skal også bringe dette videre til andre og anbefale dette kurset
 • Hele foredraget. Meget god ”forteller” og flink til å lytte. Foredragsholder (Randi T Nordvik) var også meget flink til å observere hvis noen hadde noe på ”hjertet”. Veldig moro med selve ”latterøvelsene” og lærerikt
 • Det at det ble fokusert mye på latter og at man skal sette pris på seg selv. Og at det ble en fin kommunikasjon mellom deltagere og kurslederen.
 • Det som gav meg aller mest var latterøvelsene selv om jeg følte meg litt ”dum” i begynnelsen. Jeg håper at jeg kan huske å bruke disse øvelsene når hverdagen føles grå.

2fo-Hordaland:

 • Dyktig instruktør. Vi har faktisk lært noe som kan gjøre livet rikere. Bidratt til bedre selvinnsikt hos den enkelte og samhold i gruppen. Å lære teknikker for positiv tenkning.
 • Dette ga meg mye positivt og angsten jeg tidligere har hatt for latterkurs forsvant etter 1 min med øvelser. En utrolig effektiv ”icebreaker”!
 • Fikk oss til å bryte isen lettere. Å snakke fritt etterpå, lærte hverandre å kjenne, kult med latter.
 • Spennende, bevisstgjørende. Det mest positive var praktiske øvelser i latter, praktisk, greit, vi må le mer!
 • Topp fra ende til annen. Fellesopplevelsen. Latteren. Slippe seg løs.
 • Meget varierende program.
 • Kurset var meget bra. Vi har alle godt av å slippe å ta oss selv så høytidelig. Samhold og føle seg trygg på seg selv og andre. Få en bedre selvinnsikt. Det at andre kan bidra til å se oss på selvsagte ting.
 • Forrige uke var jeg på foredrag med Frank Beck og det var bra, morsomt og inspirerende. Og han sa tingene så enkelt. Og akkurat det gjorde denne instruktøren også – men her var vi aktive deltakere – noe som gir et bedre og vedvarende resultat! Topp.

Norsk Hydro:

 • Engasjert foredragsholder, alle måtte delta, lære noen latterteknikker
 • Har ledd masse. Turt å drite meg ut. Blitt mykje betre kjent med folk på jobben. Trur det blir mykje latter i korridorene. Dette kurset blir ikkje gløymt. Kjempebra.
 • Alt var bra
 • Det har vært sammensveisende. Virkelig fått frem latteren. Alle var med under god ledelse.
 • Hele kurset har vært bra sammensatt av motivasjon og latter
 • At kursleder fikk alle til å være med. Ble engasjert både ved toveis kommunikasjon og når Randi pratet alene.
 • At man snakket om bra og mindre bra valg man kan ta
 • Det å slippe seg løs og være uformell. Opplysninger til ettertanke
 • At vi i en stresset hverdag har fått ledd godt og kommet ”ut av skallet”. Bevisstgjøring av egne ønsker/behov og at vi selv i stor grad er den som påvirker dagen.
 • Kursleder inspirerende. Oppgaver ”alle” kan delta i. Se arbeidskollegaer legge det formelle på hyllen.
 • Slippe seg løs og ”dumme seg ut” overfor kollegaer – gjør at vi blir tryggere på hverandre. Fikk satt tanker ned på papiret.
 • Råd og veiledning om hverdagslige problemer. Bli bedre kjent med kollegaer
 • Det å få være med å delta, ikke bare sitte passiv å høre på. Få andre impulser enn fag.
 • Det å få sette av tid til ettertanke på en strukturert måte. Oppleve sine kollegaer på nye måter. Få faktaopplysninger vedr latter og helse.

Norema ASA:

 • At vi har fått nye impulser og blitt ”minnet” på ting vi vet fra før, men glemmer i hverdagen. At vi alle ble engasjert.
 • Dialogen – samtalene om emnene. De varierende vinklingene av temaene.
 • Satte fokus på ”selvfølgeligheter”. Alle åpnet seg.
 • Ingen negative sider med kurset. Det ble en åpenhet. Jeg fikk bli bedre kjent med kollegaene på en ny måte.
 • Får deltagerne til å snakke, kanskje se litt nytt på hverdagen (den er vel ikke så verst når vi tenker oss om)
 • Inspirerende, tankevekkende, mye av dette vil jeg jobbe videre med. Bevisstgjøring på stress/jobb problematikk, gi og ta imot. Positiv-trening
 • Hva man vil endre på for å få en bedre hverdag.
 • Blitt mer bevisst på det jeg kan forandre. Viktig å prioritere tiden. At jeg har blitt mer bevisst på hva som er viktig for meg.

Vaksdal kommune:

 • Plenumsdebattene. Fin fordeling mellom foredragsholdere. Foredrag uten manus og stensiler. At de tok problemstillingane til kursdeltakarane og snakka vidare om det
 • Kjent stoff, men alltid interessant. Relatert til praksis – meg sjølv
 • Inspirerende og variert. Instruktørenes utstråling
 • Jeg er mer bevisst på hvor gøy og viktig det er å le. At vi øvde oss på latter.
 • Bra opplegg og ”undervisningsform”. Satte fokus på interessante og relevante ”tema”. Engasjerende.
 • Flinke forelesere. Ikke bunden til transparenter og bøker. Lært noe nytt. Kjekt å være sammen med andre. Mye glede/humor.
 • Opplysande ifht ulike reaksjonar. A-ha opplevingar. Læring at små endringar kan gje oss ein ny kvardag

UIB Universitetet I Bergen

 • Bevisstgjøring av eget ståsted. God kommunikasjon
 • Flott dialog med deltakerne. Viste på en fin måte nye måter å tenke på.
 • Fokus på at man kan gjøre som man vil, si positive ting til seg selv og huske på grunnen til at man startet på den retningen: livet man har.
 • Fikk meg til å tenke over mitt forhold på jobb og hjemme, setter meg litt mer i sentrum.
 • Randi sin del var lærerik og tankevekkende.