MiF tilrettelegger og gjennomfører kurs og foredrag  med følgende:

Vivat Selvmordsforebygging – Førstehjelpskurs Selvmordsforebygging:
http://vivatselvmordsforebygging.net/

Ingvill Rosenlund:
Har studert psykologi, interkulturell forståelse og teatervitenskap på UIB.
Videre er hun utdannet fengselsbetjent fra Kriminalomsorgens utdanningssenter.
De 10 siste årene har hun jobbet i Bergen fengsel på rusmestringsenheten, hvor hun blant annet har holdt kurs i National Substance Abuse Program for innsatte med rusproblemer og gjennomført russamtaler.
De siste årene har hun også tatt videreutdanning om vold og traumatisk stress på HIB, samt videreutdanning i voldsrisikovurdering og voldsrisikohåndtering på Høyskolen i Molde.
Ingvill er en erfaren kursleder for Vivat- Førstehjelpskurs ved selvmordsfare.
I tillegg brukes hun av Forskningsdagene til coaching av stipendiater i forskningsformidling frem mot Forsker Grand Prix.
På femte året driver hun en teatergruppe for seniorer.
Røde Kors har henne i sin Emergency Response Unit, som psychosocial support ved katastrofer i utlandet. Hun ble blant annet sendt til Filipinene etter at en tyfon rammet landet.

Anne Grete Lund:
Kurs- foredragsholder, veileder og behandlerbilde-anne-grete-brosjyre-og-hjemmeside
Anne Grete har jobbet som fysioterapeut i Bergen kommune i mer enn 20 år. Hun har mye kunnskap og erfaring med hvordan en skaper gode relasjoner til andre mennesker, men også hvordan en møter mennesker i utfordrende livssituasjoner.
Anne Grete underviser og veileder i kommunikasjon og relasjonsbygging.
Hun er utdannet TFT terapeut. En svært effektiv terapi og et godt verktøy for å takle og håndtere stress, kriser og traumer.

BestSolution – PriMap:
http://bestsolution.no/nb/primap/
PriMap er en web applikasjon for å identifisere, prioritere, planlegge og gjennomføre stressreduserende aktiviteter.

Arve Løvenholdt:
Utdannet prest, lang erfaring som feltprest og mange interessante undervisningsoppdrag. bilde-arve-brosjyre-og-hjemmeside
Arve har mye nyttig kunnskap innen håndtering av traumer, sorg og kriseledelse. Han er også godkjent som PREP instruktør. PREP er en forkortelse av den amerikanske betegnelsen Prevention and Relationship Enhancement Program. På norsk: Et forebyggende program som styrker samliv. Arve har viderutdanning i sjelesorg og veiledning.

Hein Anders Kvalheim:
«Meget vinner den som lærer av det han taper», sa en klok mann en gang.hein-brosjyre-og-hjemmeside
Erfaring formidlet på en god måte gir kunnskap til de som lytter. Tema som selvbevissthet, hverdagsmestring, felleskapsbygging, livsendringer, egen rolle i fellesskapet og eget selvbilde er viktige ting å ha fokus på.
Hein er 48 år, gift, har to barn og er utdannet siviløkonom. I tillegg til å holde kurs og foredrag, er han daglig leder og økonomisjef i Sjømannskirken i Bergen.
Som 16 åring var han utsatt for en motorsykkelulykke og brakk ryggen.  Det førte til en dramatisk endring i livet, men han føler likevel at livet gir han mye.
Hein er en mann med mye livserfaring og innsikt som han ønsker å dele med andre.

Sommeren 2013 var han en av deltagerne i ekspedisjonen ”Uten grenser” som ble vist på TV2 høsten 2013. Les mer på www.hein.no

Bjarne Nordvikbjarne
Musiker og bergenstrubadur.
Spiller alt fra coverlåter til egen komponerte sanger.
Mange gode tilbakemeldinger og et fantastisk bra bidrag til gode opplevelser på foredrag, kurs og seminarer.
Hør Bjarne på Spotify med albumet Puff.
Les mer om Bjarne på www.nordvikmusikk.no