Langvarig stress kan føre til depresjon

Utdrag: Stress skader hjernens medfødte evne til å reparere seg selv. Konsekvensen er at
det vitale hjerneområdet hippocampus skrumper inn, noe som blant annet går ut over
korttidshukommelse og innlæringsevne.

Les om forebygging av psykisk helse

 

En av tre tenåringer er kronisk stresset

30 prosent rapporterte om alvorlige stressymptomer som for eksempel utmattelse og konsentrasjonsvansker. 15 prosent fortalte at dette hadde pågått over lang tid, og åtte
prosent hadde altså svært alvorlige plager.

 

Arbeidsmiljøet kan gi psykiske skader

Statens arbeidsmiljøinstitutt har identifisert en rekke arbeidsmiljøfaktorer som ga forhøyet
sannsynlighet for psykiske plager. Rundt en fjerdedel av de rapporterte plagene kunne tilskrives
følgende faktorer:

  • Opplevd rollekonflikt
  • Høye emosjonelle krav
  • Liten innflytelse over arbeidssituasjonen
  • Mobbing/trakassering
  • Fare for å miste jobben

Enveis kommunikasjon på jobben?

 

Meditasjon er sterkere enn Morfin

En ny oppsikksvekkende studie viser at mens morfin og andre smertestillende medisiner
kan gi en reduksjon av smerte på omtrent 25 prosent, opplevde noen av forsøkspersonene
at smerten ble redusert med hele 93 prosent.