EN ALVORLIG UTFORDRING

Årlig tar rundt 500 personer sitt eget liv i Norge. Det reelle tallet er sannsynlig mye høyere og enda flere sliter med alvorlige selvmordstanker. Hvordan kan vi redusere antallet som dør i selvmord eller som gjør selvmordsforsøk?

 

NESTE KURS

Vi har satt opp 3 ulike kurs i 2018:

16.-17. januar, 13.-14. februar, 20.-21. mars 2018

Les mer her

KURSET

Kurset går over to dager og gjennomføres i form av forelesninger, videofilmer, diskusjoner, erfaringsutveksling og praktiske øvelser. Det arbeides mye i smågrupper.

 

MÅLGRUPPE

Kurset retter seg mot alle som møter selvmordsnære mennesker, både i jobb og privat. Dette inkluderer blant annet helse-og sosialarbeidere, kirkelig ansatte, politi, ambulansepersonell, personalansvarlige, lærere samt ulike typer frivillige hjelpere.

Ressurser i lokalmiljøet, samt samhandling mellom ulike etater og fagmiljøer, behandles også.

 

HVA KAN DU FÅ UT AV KURSET

Vi har alle et ansvar for å hjelpe når kriser rammer medmennesker. Førstehjelp ved selvmordsfare kan sammenlignes med akutt hjelp som alle bør kunne yte ved for eksempel trafikkulykker. Det er en måte å redde liv på.

 

PÅ KURSET LÆRER DU Å

 • fange opp mennesker som kan være i selvmordsfare
 • stille direkte spørsmål om selvmordstanker
 • hjelpe en person i selvmordsfare å snakke om det som er vanskelig
 • gjøre en enkel risikovurdering
 • lage og iverksette en plan med vedkommende, hvor målet er å berge liv
 • bruke nære ressurser i krisehjelp

 

Kurset er godkjent av følgende fagorganisasjoner:

 • Den norske legeforening
 • Fagforbund for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere
 • Norsk Ergoterapeutforbund
 • Norsk Psykologforening
 • Norsk Sykepleierforbund

 

Vivat selvmordsforebygging er et av Helsedirektoratets selvmordsforebyggende tiltak nasjonalt. Vivat er et samarbeid mellom UNN, RVTS og LivingWorksEducation i Canada som har utviklet kurset.

 

Påmelding

Meld deg på ved å sende en e-post til post@mennesketifokus.no eller fyll ut skjema under her: