Vi har kort ventetid!

Tlf.: 913 38 183
E-post: randi@mennesketifokus.no

Vårt mål:
Forebygge og snu det negative!
Styrke og dyrke det positive!

Mennesket i fokus tilbyr individuell veiledning og

Mennesket i fokus tilbyr parsamtaler – PREP-samlivsprogram.

Vi hjelper deg/dere til å finne pusterommet i hverdagen.

Vår intensjon er å være en nøytral, trygg og reflekterende samtalepartner som kan bidra til å løfte frem det du/dere ønsker mer av, samt bli bevisst de tanke- og handlemønstre som ikke gavner deg/dere.

«Det vi er oss selv bevisst kan vi gjøre noe med. Det vi ikke er bevisst, gjør noe med oss.»

Sammen lager vi konkrete planer for å jobbe med fokuset du/dere trenger. Bevisste mål og planer tar deg/dere nærmere der du/dere ønsker å være og den du/dere egentlig er.

Livsveiledning, kommunikasjon, krise- og konflikthåndtering.

livshjulet2

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.

Tlf.: 913 38 183
E-post: post@mennesketifokus.no