Stressmestring – en viktig bit i et helt liv!

Stressmestring bilde

Stress oppstår når tanker og følelser hoper seg opp. Følelsene kan være vanskelige å oppdage, men de er der for en grunn, og de ønsker å bli hørt. Kanskje har vi i lengre tid prøvd å overse og fokusere oss bort fra signalene, men allikevel har de ikke forsvunnet. Kunsten er å ta seg tid, stoppe opp og lytte til hva de vil fortelle.

Et hjem trenger jevnlig å ryddes og vaskes. På lik linje har vi også behov for å rydde, sortere og kaste i vårt indre for der igjen kunne ta logiske og klare valg for hva vi egentlig ønsker å gjøre, ha fokus på og bruke energien til.

Så enkelt, men likevel så vanskelig!

Stresset?
Balanse eller stress?

En følelse er som en muskel som trenger trening for å bli større. Dette gjelder både positive
og negative følelser. Hvilke «muskler» trener du?

Visste du at et gjennomsnittsmenneske:
– Har 60 000 tanker i løpet av en dag
– Ca 90 % av tankene er de samme tankene som vi tenkte i går
– Snakker med oss selv 8-12 timer pr døgn
– 95 % av våre handlinger er vaner, det vil si at vi handler på autopilot

Vi setter fokus på de negative utfordringene som gjentar seg  dag etter dag uten at en positiv endring skjer. Alt du opplever som negativt vil vi snu til noe positivt for deg!

Skal vi endre en stresset hverdag til en positiv hverdag med mer overskudd, energi og entusiasme, må vi først og fremst tenke nye tanker!

Typiske tegn på stress

  • Fysiske plager eller smerter i det stresset starter
  • Ofte på etterskudd og har en følelse av å ikke strekke til i hverdagen
  • Dårlig samvittighet
  • Plutselige skift i sinnsstemning
  • Lett irritabel og utålmodig
  • Problemer med å koble av
  • Søvnproblemer

For mye å gjøre og for liten tid:

Når vi holder kurs, foredrag eller veileder er det helt normalt at vi møter mennesker som sier de er stresset, har for mye å gjøre og alt for liten tid å gjøre det på.

Et ledd i prosessen med å få en lettere hverdag med mer energi og overskudd er å bli flinkere til å sette grenser, si ifra om forventninger, prioritere og å organisere egen hverdag godt.

Men er det nok…?

En leder fortalte at hun var blitt mer bevisst på å sette grenser og delegere ansvar og oppgaver til sine medarbeidere. Hun var også bevisst på at hun hadde jenket på kravene til seg selv om å være perfekt og på topp hele tiden. Allikevel følte hun seg stresset.

Etter hvert som vi gikk nærmere inn på problemstillingen så hun at på tross av at hun var mer bevisst på å sette grenser og delegere ansvar til medarbeiderne, satt hun igjen med dårlig samvittighet og en følelse av ikke selv å prestere godt nok.

Logisk hadde hun bestemt seg for at hun måtte gjøre endringer for å få en mer levelig hverdag, men følelsene hadde ikke fulgt med. De forventet fortsatt topp innsats og resultater.

Følelser lar seg ikke styre logisk! Ubevisst lager disse ”gruff” i maskineriet og utløser en stresstilstand i kroppen.

zebra_Stress

Stress, en ”gammel” overlevelsesstrategi

Enkelt sagt er stress en ”gammel” overlevelsesstrategi som aktiverer reptilhjernen. Vår eldste og mest primitive del av hjernen.

Når denne delen av hjernen er aktivert, kobles den logiske del av hjernen automatisk ut, og urasjonelle følelser aktiveres gjennom vårt nervesystem. Bevisst og ubevisst.

Ulike teknikker, metoder og tankens kraft kan brukes for å roe følelsene ned og dempe symptomene, men ved neste korsvei aktiveres de samme mønstrene og systemene på nytt.

”En følelse er der fordi den vil bli hørt…”

Vårt verktøy Stoppstress er utviklet for å gi varig endret adferdsmønster. Ved bruk av verktøyet vil stressreaksjonene reduseres og etter hvert forsvinne, individuelt avhengig av hvor mye det brukes og hvor dypt mønstrene sitter.

Kontakt oss for mer informasjon: post@mennesketifokus.no

”Mennesket må videreutvikles, ellers overtar maskinene”
Steven Hawking, professor i fysikk