Påmelding til Lederutvikling for kvinner: post@mennesketifokus.no

Vi brenner for Involverende lederskap!

Involverende lederskap er å kjenne den ”rette” følelsen og handle på den. Tenk det, si det og gjør det! Vi har spesialisert oss på hvordan vi kan videreutvikle oss som ledere uten at vi gir opp det vi brenner for, ødelegger vår egen eller andres helse, eller går på bekostning av eget eller andres privatliv.

MiF har utviklet lederkurs og lederutdanning, først og fremst for kvinnelige  ledere og mellomledere, der vi integrerer det beste fra to lederverdener.

Intensjonsmodellen. Hvordan handler du egentlig?
Intensjonsmodellen. Hvordan handler du egentlig?

Vårt mål

Mange kvinner er dyktige visjonære ledere, og ønsker å bidra til fellesskapets videre utvikling.

Vi har selv erfart at det som finnes av lederutviklingsprogram i dag ikke er tilstrekkelig for å leve opp til de krav som forventes av en leder.

MiF’s lederprogram er utviklet for å fremme synlige, tydelige og fokuserte ledere.  Grunnpilarene er trygghet, tillit, respekt og frihet.

Utfordringer 

Vi lever i en tid der det stilles store krav og forventninger til oss selv og våre omgivelser, både i jobb og privatliv.  Ledere og mellomledere står i spenningspunktet for både muligheter og
begrensninger. Dette innebærer et ekstra stort ansvar. Nøkkelen her er Involverende lederskap.