Å gjennomføre et kurs hos oss skal være en spesielt god opplevelse hvor du som kunde skal føle deg meget godt behandlet og  ivaretatt. Vi ønsker å overgå dine forventninger! Det finnes mange gode metoder i markedet. Vår viktigste oppgave er å gi deg løsninger med varig verdi!

Vi har dyktige samarbeidspartnere og sammen skreddersyr vi kurs og foredrag tilpasset ditt behov.

Vi er opptatt av å levere kurs med varig verdi. Foto: Lena Borge
Vi er opptatt av å levere kurs med varig verdi. Foto: Lena Borge

Kurs: Førstehjelpskurs selvmordsforebygging. førstehjelp ved selvmordsfare
http://vivatselvmordsforebygging.net/

Kurs: PREP samlivskurs
http://www.modum-bad.no/klar-for-nye-prep/

Kurs: Involverende lederskap – Morgendagens leder
Bygg et bærekraftig følelsesliv gjennom NOK: Nærhet – Omsorg – Kontakt
Vi hjelper deg som privatperson, partner og leder å hente frem enda mer av de iboende ressursene som er i deg og dine medarbeidere.
Gjennom et bærekraftig følelsesliv bygger vi enkeltmenneskets og bedriftens fundament innenfra og ut.
Dette gir mer energi, overskudd, entusiasme, glede og kreativitet i hverdagen som igjen skaper vekst og fornyelse!
Den nye energien ligger i spenningsfeltet mellom kulturen, dvs menneskene og systemene. Vi bistår enkeltmennesker, par, bedrifter og organisasjoner med å sette større fokus på kommunikasjon, samarbeid, konflikt- og krisehåndtering.
Dette for å gi mer inspirasjon, motivasjon, trivsel, livskvalitet, produktivitet og utvikling som igjen skaper bedre resultater.
Vi har selv erfart at det som finnes av lederutviklingsprogram i dag ikke er tilstrekkelig for å leve opp til de krav og forventninger som stilles til deg som privatperson og leder.
MiF’s lederprogram er utviklet for å fremme synlige, tydelige og fokuserte ledere, som balanserer og håndterer jobb og privatliv.
Grunnpilarene er Trygghet, Tillit, Respekt og Frihet som igjen gir et bærekraftig følelsesliv.
Et bærekraftig følelsesliv er det beste fundamentet for å møte dagens og morgendagens krav og forventninger!

Kurs: Stressmestring
Visste du at et gjennomsnittsmenneske:
– har 60 000 tanker i løpet av en dag
– ca 90 % av tankene idag er de samme tankene vi tenkte i går og vi vil tenke i morgen
– snakker med seg selv 8-12 timer pr døgn
– 95 % av våre handlinger er vaner, det vil si at vi handler på autopilot

Vi setter fokus på de negative utfordringene som gjentar seg  dag etter dag uten at en positiv endring skjer. Alt du opplever som negativt vil vi snu til noe positivt for deg!

Veiledning
Mennesket i Fokus vil være med å gi deg et pusterom i hverdagen – tid for tanke, refleksjon, justere ditt personlige kompass, iblandet en god porsjon med latter og humor. Sammen lager vi konkrete planer for å jobbe med fokuset du trenger.
Bevisste mål og planer tar deg nærmere der og den du ønsker å være.

Vi tilbyr både individuell veiledning og gruppeveiledning.

Kurs: Håndtering av vanskelige følelser
Vi bygger et Bærekraftig følelsesliv gjennom NOK: Nærhet – Omsorg – Kontakt
Kurset vil innbefatte en god blanding av foredrag, dialog og enkle, men dyptgripende oppgaver som involverer alle deltagerne. Dette gjøres i en lett, åpen og involverende atmosfære der vanskelige temaer berøres på en naturlig og ufarliggjørende måte.
Vi vil lære å se styrken og finne ressursene i det vanskelige og vonde, samt vise en enkel metode for hvordan vi kan håndtere vanskelige tanker og følelser.
Vi har også tilpassede kurs rettet mot støtteorganisasjoner og foreninger.

Veiledning: Få parforholdet du har lyst på

Kurset for deg som har forventninger om et parforhold som er mer enn bare «greit nok»! Har du lyst på, eller ønsker du deg et parforhold hvor du kan utvikle deg sammen med et annet menneske, er dette kurset for deg.

Vi lever i en tid med store forandringer, både i den ytre verden og i vårt indre. Denne forandringen utfordrer oss til å jobbe mer bevisst med oss selv. En viktig og avgjørende del av dette er relasjoner til våre nærmeste.  Oppmerksomhet, tilstedeværelse og aksept er nøkler som kan hjelpe deg å bli mer bevisst, leve i nuet og ta  ansvar for egne valg.  Les annonse for kurset i november 2013 her.

Kurs: Verdien av latter og humor

Det hele begynte i 1995 i India, da den indiske legen Dr. Madan Kataria, fant en ny metode til å få folk til å le uten bruk av vitser, men ved hjelp av forskjellige øvelser. Mer enn 80.000 mennesker fra hele verden har allerede deltatt på dette programmet, og det er med stor glede at vi, som de første sertifiserte kurslederne, kan tilby latterkurs i Norge.

Barn elsker å le, men etter hvert som vi blir eldre og får større krav og forventninger, både til oss selv og våre omgivelser bruker vi latter mindre og mindre i hverdagen. Barn ler i snitt 400 ganger pr dag. Voksne ler i snitt 15 ganger pr dag. Når vi ser på alle de positive effektene latter har for både vår fysiske og psykiske helse, er det på høy tid at vi får latteren tilbake i livet vårt.

«Vi ler ikke fordi vi er lykkelige. Vi er lykkelige fordi vi ler.» – William James

Kreative kurs

Åpne opp for kreativiteten i deg selv og meld deg på et av våre kreative kurs! Her kan vi tilby ulike kurs. Ta kontakt for mer informasjon.

Veiledning: Kom i gang med ideen og bedriften din!

Lena hjelper deg med profilering som hjemmeside, Facebook-side og annen ønsket reklamemateriell.
Randi veileder  deg til å styrke troen på deg selv og din idé. Sammen bistår vi deg med å sette den ut i livet.

Du skaper din egen fremtid – tanker til refleksjon