Trenger du noen å snakke med?
Føles hverdagen krevende og vanskelig?
Er du i en parrelasjon der dere sammen har behov for hjelp til å komme videre?

Ta kontakt: post@mennesketifokus.no      Ring: 913 38 183

veividere

Vi tilbyr:

 • Coaching
 • Individuell walk-and-talk/tur-samtale
 • Parsamtaler
 • Gruppesamtaler

Vårt fokus er:

 • utvikle ledere og ansatte
 • gi nye perspektiver samtale fra en trygg, nøytral grunn
 • kartlegge arbeidsmiljø
 • utfordre gamle tankesett
 • bevisstgjøre dine verdier
 • tydeliggjøre fremtids visjoner
 • øke entusiasme og energi
 • kommunisere tydeligere forbedre samarbeid med andre

Last ned brosjyre her: Individuell_Veiledning

Kontakt oss i dag!

Tlf: +47 913 38 183

E-post: post@mennesketifokus.no