Neuroaffektiv utviklingspsykologi er en metateori som forklares både gjennom teoretisk og praktisk læring.

Det vil si en teori som hele tiden beskjeftiger seg med å formidle det nyeste innen hjerneforskning på en forståelig måte til såkalt ”vanlige” mennesker uten forskningsbakgrunn.

En viktig bok med gode forklaringer og bilder.
En viktig bok med gode forklaringer og bilder.

Hjerneforskning er i seg selv svært komplisert, og det Susan Hart og Marianne Bentzen klarer gjennom Neuroaffektiv utviklingspsykologi, er å formidle dette til mennesker på en enkel, logisk og brukervennlig måte.

Det finnes et uendelig stort antall pedagogiske og terapeutiske forståelsesmodeller. Uavhengig av hvilke som brukes, vil alle kunne gjøre god bruk og nytte av den Neuroaffektive metateorien.

Målgruppe

Dette rettes særlig mot personer som på ulike måter jobber med menneskelig vekst og utvikling. Eksempelvis barnehagepersonale, lærere, terapeuter og psykologer.

Men generelt kan vi si at alle som ønsker å videreutvikle seg selv som menneske, foreldre, partner, leder etc, også vil ha nytte av å lære mer om hjerneforskning og nervesystemet, og gjennom det forstå mer av egen og andres utvikling.

Sammenheng

Den Neuroaffektive utviklingsteorien viser blant annet hvordan nyere hjerneforskning gir en helhetsforståelse om hvordan alt henger sammen. Den rasjonelle del av hjernen henger sammen med den emosjonelle del, og begge deler er like viktig å videreutvikle.