Søk

Mennesket i Fokus

Førstehjelp ved selvmordsfare

Årlig tar rundt 500 personer sitt eget liv i Norge. Det reelle tallet er sannsynlig mye høyere og enda flere sliter med alvorlige selvmordstanker.

Hvordan kan vi redusere antallet som dør i selvmord eller som gjør selvmordsforsøk? Les mer «Førstehjelp ved selvmordsfare»

Møte med mennesker i krise

Synes du det er vanskelig å møte mennesker i krise og vanskelige livssituasjoner?
Familie, kollega, venner, naboer som opplever alvorlig sykdom, skade, selvmordsforsøk eller dødsfall i nære relasjoner?
Har det noen hensikt å sette fokus på det vonde og vanskelige, eller gir det grobunn for mer frykt og flere bekymringer?
Har vi noe å lære av mennesker som våger å fortelle sine historier, eller gjelder dette ikke «meg»?
Les mer «Møte med mennesker i krise»

Spenningsfeltet mellom krav, forventninger, lyst, lek og nysgjerrighet!

Hvem har vel ikke kjent på det å stå i spenningsfeltet mellom hva som forventes og kreves og hva vi kjenner lyst, lek og nysgjerrighet til. Spenningen mellom våre tanker, følelser og handlinger!

Les mer «Spenningsfeltet mellom krav, forventninger, lyst, lek og nysgjerrighet!»

Individuell veiledning

Trenger du noen å snakke med?
Føles hverdagen krevende og vanskelig?
Er du i en parrelasjon der dere sammen har behov for hjelp til å komme videre?

Ta kontakt: post@mennesketifokus.no      Ring: 913 38 183

veividere

Vi tilbyr:

 • Coaching
 • Individuell walk-and-talk/tur-samtale
 • Parsamtaler
 • Gruppesamtaler

Vårt fokus er:

 • utvikle ledere og ansatte
 • gi nye perspektiver samtale fra en trygg, nøytral grunn
 • kartlegge arbeidsmiljø
 • utfordre gamle tankesett
 • bevisstgjøre dine verdier
 • tydeliggjøre fremtids visjoner
 • øke entusiasme og energi
 • kommunisere tydeligere forbedre samarbeid med andre

Les mer «Individuell veiledning»

Velkommen til MiF !

Vi jobber for et bærekraftig følelsesliv!

Tenk det, si det – og gjør det! 

Du skaper din egen fremtid – tanker til refleksjon

Er du en leder som vet at et bærekraftig følelsesliv er grunnmuren i eget og bedriftens liv? Les mer «Velkommen til MiF !»

Neuroaffektiv utviklingspsykologi

Neuroaffektiv utviklingspsykologi er en metateori som forklares både gjennom teoretisk og praktisk læring.

Det vil si en teori som hele tiden beskjeftiger seg med å formidle det nyeste innen hjerneforskning på en forståelig måte til såkalt ”vanlige” mennesker uten forskningsbakgrunn.

En viktig bok med gode forklaringer og bilder.
En viktig bok med gode forklaringer og bilder.

Les mer «Neuroaffektiv utviklingspsykologi»

Mennesket må videreutvikles 

I dag har det vært diskutert i flere medier om vi presser oss selv for hardt. Kanskje ikke tilfeldig at vi har laget videoen under her i dag?

Les mer «Mennesket må videreutvikles «

WordPress.com.

opp ↑